Giáo trình học revit online

Mục lục

giáo trình học revit online

giáo trình học revit online

TẢI BẢN VẼ THỰC HÀNH TẠI ĐÂY :

Buổi 1 : Trục , lưới cột, cao trình và lắp cột công trình. Cách insert hình ảnh công trình , Cài đường dẫn thư viện.

Buổi 2 : Học Tường, học sàn, vẽ dầm

Buổi 3 : Học cầu thang

Buổi 4 : Học mái :

 

Buổi 5 : Học vẽ Model-in-place

Buổi 6 : Vẽ các chi tiết trang trí công trình .

 

Buổi 7 : render 

Buổi 8 : Trần 

 

Buổi 9 : Hiệu chỉnh tường chỉ..

Buổi 10 : Hoàn thiện mô hình , sơn tường :

 

Buổi 11 : Trình bày bản vẽ :

 

 

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Revit.

Xem thêm: Khóa học Revit rẻ nhất.

 

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC