Cách xuất file sketchup sang 3ds max và quản lý file nhẹ.

Mục lục

Cách xuất file sketchup sang 3ds max và quản lý file nhẹ

Phần 1 : Xuất Sketchup sang 3dsmax  :

Bước 1 : Định vị vật liệu cho từng đối tượng
trước khi xuất sang 3dsmax ( chỉ cần đổ màu )

Bước 2: Chọn File > Export > 3D Model ( Hình 2.1)

Sketchup sang

 

Hình 2.1

Bước 3: Chọn Options :

Sketchup sang 3dsmax 2

  1. Chọn từng đối tượng cần xuất sang 3dsmax :

Sketchup sang 3dsmax 3

Geometry :

Export: Chọn by material (1)

Tích vào : + export only current selection (2)

+ Export two sided faces (2)

Chọn as material  (3)

Tắt export stand alone edges
Không xuất những cạnh đứng riêng lẽ (4)

Material :

+ Chọn export texture maps: xuất ảnh vật liệu
từ Su sang 3d max (5)

Mục favor :

+  Preserving texture coordinates : giữ lại tỉ lệ ảnh vật liệu ( bề  mặt cong )

+ Welding Vertices : hàn đỉnh, nhằm giữ lại sự mượt mà của bề mặt cong khi xuất từ Su sang Max. (5)

Unit : Chọn đơn vị mm (6)

Lưu ý : Khi xuất ra file *.3ds à chọn file đó open with 3dsmax à save lại thành đuôi *.max -> merge vào file đang làm việc .

  • Hướng dẫn sử dụng 3dsmax : Mở 3dsmax lên > Chọn File > Import > Merge

Sketchup sang 3dsmax 4

Hình 1.1 : Khi nào load file 3dsmax thì chọn Merge

Khi nào load file khác Max ( ngoại lai)  thì dùng Import ( ví dụ như cad , sketchup, revit

  • Chọn đến chỗ chứa file 3d > Hiện bảng lựa chọn đối tượng :

Trong bảng này nếu muốn load vào hết thì chọn hết đối tượng nếu muốn load vào đối tượng rieng biệt nào thì lick ở trên danh sách > Ok

Sketchup sang 3dsmax 5

  • Lưu ý : Khi load vào đối với các file bị trùng tên tránh tình trạng mất file hoặc bị đè , ta chọn :

Sketchup sang 3dsmax 6

Phần  2 : Quản lý file nhẹ khi xuất file sketchup sang 3ds max

Khi vẽ ở sketchup các đối tượng thường được Make Component.

Ví dụ 1 dàn lam che nắng bao gồm 100 thanh gỗ được vẽ bên Sketchup. Bên Sketchup sẽ tạo thành 100 đối tượng khi xuất qua 3dsmax . Cho nên muốn file trở nên nhẹ thì ta phải gom 100 đối tượng thành 1 đối tượng đó là Lam.

Cách gom 100 đối tượng thành 1 đối tượng :

Bước 1 : vẽ khối Box (kt 40×40 x1000) chọn move > copy thành 100 thanh> sau đó Chọn 1 Lam và nhấp phải chọn Select Similar ( Lựa chọn những đối tượng giống nhau)

Cách xuất file sketchup sang 3ds max và quản lý file nhẹ

Bước 2 : Chọn ATL + Q để cô lập riêng đối tượng cần xử lý. Cách này để tách hẳn ra khi có nhiều đối tượng trong công trình.

Bước 3 :  Chọn tất cả các Lam > nhấp phải chọn Edit poly

2

Bước 4 : Chọn 1 thanh> chọn modifier (1) > chọn ô Vuông nhỏ sau chữ Attach (2)

3

Bước 5 : Chọn tất cả tên trong thư mục > Attach > đối tượng 100 Lam đã gom thành 1 lam

4

Các đối tượng giống nhau khác như tường , lan can… đều Attach lại cho nhẹ file.

Xem thêm: Vẽ vách kính căn bản (Phòng vệ sinh) trong 3ds max.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình 3Ds Max.

Xem thêm: Khóa học 3Ds Max rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC