Cách xuất file sketchup sang 3ds max và quản lý file nhẹ.

Mục lục

Cách xuất file sketchup sang 3ds max và quản lý file nhẹ

Cách xuất file sketchup sang 3ds max và quản lý file nhẹ

Khi vẽ ở sketchup các đối tượng thường được Make Component.

Ví dụ 1 dàn lam che nắng bao gồm 100 thanh gỗ được vẽ bên Sketchup. Bên Sketchup sẽ tạo thành 100 đối tượng khi xuất qua 3dsmax . Cho nên muốn file trở nên nhẹ thì ta phải gom 100 đối tượng thành 1 đối tượng đó là Lam.

Cách gom 100 đối tượng thành 1 đối tượng :

Bước 1 : vẽ khối Box (kt 40×40 x1000) chọn move > copy thành 100 thanh> sau đó Chọn 1 Lam và nhấp phải chọn Select Similar ( Lựa chọn những đối tượng giống nhau)

Cách xuất file sketchup sang 3ds max và quản lý file nhẹ

Bước 2 : Chọn ATL + Q để cô lập riêng đối tượng cần xử lý. Cách này để tách hẳn ra khi có nhiều đối tượng trong công trình.

Bước 3 :  Chọn tất cả các Lam > nhấp phải chọn Edit poly

2

Bước 4 : Chọn 1 thanh> chọn modifier (1) > chọn ô Vuông nhỏ sau chữ Attach (2)

3

Bước 5 : Chọn tất cả tên trong thư mục > Attach > đối tượng 100 Lam đã gom thành 1 lam

4

Các đối tượng giống nhau khác như tường , lan can… đều Attach lại cho nhẹ file.

Xem thêm: Vẽ vách kính căn bản (Phòng vệ sinh) trong 3ds max.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình 3Ds Max.

Xem thêm: Khóa học 3Ds Max rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC