Cách xuất file sketchup sang 3ds max và quản lý file nhẹ.

xuat-file-sketchup-sang-3ds-max

Cách xuất file sketchup sang 3ds max và quản lý file nhẹ

Cách xuất file sketchup sang 3ds max và quản lý file nhẹ

Khi vẽ ở sketchup các đối tượng thường được Make Component.

Ví dụ 1 dàn lam che nắng bao gồm 100 thanh gỗ được vẽ bên Sketchup. Bên Sketchup sẽ tạo thành 100 đối tượng khi xuất qua 3dsmax . Cho nên muốn file trở nên nhẹ thì ta phải gom 100 đối tượng thành 1 đối tượng đó là Lam.

Cách gom 100 đối tượng thành 1 đối tượng :

Bước 1 : vẽ khối Box (kt 40×40 x1000) chọn move > copy thành 100 thanh> sau đó Chọn 1 Lam và nhấp phải chọn Select Similar ( Lựa chọn những đối tượng giống nhau)

Cách xuất file sketchup sang 3ds max và quản lý file nhẹ

Bước 2 : Chọn ATL + Q để cô lập riêng đối tượng cần xử lý. Cách này để tách hẳn ra khi có nhiều đối tượng trong công trình.

Bước 3 :  Chọn tất cả các Lam > nhấp phải chọn Edit poly

2

Bước 4 : Chọn 1 thanh> chọn modifier (1) > chọn ô Vuông nhỏ sau chữ Attach (2)

3

Bước 5 : Chọn tất cả tên trong thư mục > Attach > đối tượng 100 Lam đã gom thành 1 lam

4

Các đối tượng giống nhau khác như tường , lan can… đều Attach lại cho nhẹ file.

Xem thêm: Vẽ vách kính căn bản (Phòng vệ sinh) trong 3ds max.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình 3Ds Max.

Xem thêm: Khóa học 3Ds Max rẻ nhất.