Cách xuất Revit sang Sketchup đơn giản nhất

Mục lục

Hướng dẫn cách xuất revit sang sketchup

Bước 1 : Chuyển từ revit qua cad trước
Vào Export –> Cad formats –> DWG

form_revit_to_sketchup_1

Bước 2: Vào phần in-session export setup :

cach_xuat_revit_qua_sketchup

Bước 3: Chọn các hệ đơn vị cần thiết :

hoc_revit_architecture_3

Bước 4: Soids chọn ACIS soids

hoc_revit_architecture_4

Bước 5: Save tên lại :

 

hoc_revit_architecture_5

Bước 6: Vào Sketchup Import :

hoc_revit_architecture_6

Bước 7 : Chọn File cad –> chọn open.

hoc_revit_architecture_7

Bước 8 : Chọn vật liệu , chọn đổ màu cho vật liệu :

hoc_revit_architecture_8

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Revit.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Sketchup.

Xem thêm: Khóa học Revit rẻ nhất.

Xem thêm: Khóa học Sketchup rẻ nhất.

 

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC