Vẽ lan can cầu thang trong revit

Mục lục

Vẽ lan can cầu thang trong revit : Lời nói đầu

Lan can trong Revit là phần khó thể hiện chính xác ở mức độ 3D để ra chi tiết kỉ thuật 2d. Nên ta sẽ khai thác triệt để cách tạo lan can và nguyên lý phối hợp giữa lan Can và cầu thang. Sau cùng là việc “dậm “ lại 2d bằng cách thanh công cụ vẽ chi tiết.

Chào mừng bạn tới chuyên đề Railing

  • Vào Architecture > Railing

Vẽ lan can cầu thang trong revit

Có 2 loại vẽ Railing : Hình 1.1

Loại 1 vẽ thủ công

Loại 2 pick vào đối tượng cầu thang đã bị xóa mất Lan can tay vịn

  • Giải thích cách thuật ngữ Railing :

2

  • Hướng dẫn tạo Lan can sắt La :

3 Hình 3.1

4 Hình 3.2

Bảng kích thước thép La :

5

Hướng dẫn tạo lan can trên mặt bằng Hình 3.2

B1> Mở family :

11

12

13

14

15

16

B16>  Đặt tên Lần lượt các tên “ dày” và “ rộng “

20

B17> Sau khi đặt 2 tên lần lượt chọn dày và rộng > OK

17

B18> Ta được Dày với Rộng :

30

32

B23> Lần lượt cắt các đầu trên và dưới thanh

 

33

B24> Chỉnh vật liệu cho vật thể > chọn thanh La > Chọn vật liệu :

34

 

35

 

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

 

47

48

49

Download Thư viện lan can và giáo trình đầy đủ

Xem thêm: Hướng dẫn vẽ cầu thang trong Revit.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Revit.

Xem thêm: Khóa học Revit rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC