Bài 9: Vẽ cầu thang trong revit

ve cau thang trong revit

  • Cách tạo các loại cầu thang :

ve cau thang trong revit

 

ve cau thang trong revit

TYPE 1 ( ve cau thang trong revit)

B1. chọn run

ve cau thang trong revit

B3 chọn run right

ve cau thang trong revit

B4: cầu thang nguyên khối (molithic stair)

ve cau thang trong revit

B5 : sửa thông số như hình

ve cau thang trong revit

B6 : Vẽ đến 2250 dừng

ve cau thang trong revit

B7 : tiếp tục vẽ từ điểm góc

ve cau thang trong revit

B8

ve cau thang trong revit

B9 : vẽ sang bên1 bậc và kéo xuống hết.

 Chọn dấu màu xanh finish.

ve cau thang trong revit ve cau thang trong revit

B10 : thêm ốp vật liệu đá mặt bậc, mũi bậc

ve cau thang trong revit

B11: chọn run stype

ve cau thang trong revit
–          Run là bậc thang đi lên

–          Landing : chiếu nghỉ

–          Function : chức năng cầu thang

–          Supports: Dầm .  Midđle : giữa.

 

ve cau thang trong revit

 

 

 

SMOOTH : BẢN SÀN BTCT TRÊN XÂY GẠCH

ve cau thang trong revit
STEPPER: LÀ CẦU THANG BẢN THANG DẠNG GẤP QUẠT

17

VẬT LIỆU (VL) THANG

ve cau thang trong revit
Monolithic : vl nguyên khối

Tread : vl mặt bậc

Riser : vl mặt đứng.

 

Tiếp tục chọn thông số cầu thang như trong hình:

ve cau thang trong revit

 

Mục riser :

ve cau thang trong revit

Extend riser behind tread : mặt đứng sau mặt bậc

Extend tread under riser : mặt đứng nằm trên mặt bậc

Join all r… : liên kết với nhau ( dành cho vữa )

Tương ứng như hình minh họa phía dưới :

ve cau thang trong revit

 

 

B15 : chọn 3d xem

ve cau thang trong revit

B16 : chọn thể hiện vật liệu

ve cau thang trong revit 25ve cau thang trong revit

TYPE 2 : ( ve cau thang trong revit)

ve cau thang trong revit

B1 CHỌN SKETCH STAIR :

ve cau thang trong revit

B2 :

ve cau thang trong revit

Run là hướng đi lên cầu thang

Boundary : biên dạng ngoài ( màu xanh lá)

Riser : số bậc ( màu đen )

B3 : chọn cầu thang nguyên khối :

ve cau thang trong revit

B4 : chỉnh thông số như hình :

ve cau thang trong revit

B5: kéo cầu thang hướng lên đến 2250 dừng

ve cau thang trong revit

B6  vẽ tiếp ngay đường đứt màu xanh lá gợi ý :

ve cau thang trong revit

B7 : Vẽ theo hướng cầu thang như hình

ve cau thang trong revit

B8 chọn riser :

ve cau thang trong revit

B9 : vẽ theo như hình bậc cần sẻ chéo :

ve cau thang trong revit

B10: LƯU Ý : NHỚ CHỌN EDIT CHỌN SMOOTH THÀNH STEPER.

ve cau thang trong revit

CHỌN FINISH :

ve cau thang trong revit