Bài 1: Khởi tạo dự án trong học Revit structure

Bài 1: Khởi tạo dự án trong học học Revit structure online cùng kkhouse.com.vn .

A. KHỞI TẠO DỰ ÁN :

chi tết xem tại : học Revit structure online

 1. Bật thanh công cụ học Revit structure

 2. Vài OPTIONS
 3. Chọn USER INTERFACE.
 4. Phân tích tích chọn :

  hoc-revit-structure

  học Revit structure

 5. Mở file mới :
 6. Chọn New
  roc-revit-structure-hieu-qua
 7. Hộp thoại hiện ra :
 8. So sánh khung nhìn :
 9. Không có mặt bằng ceiling. Chỉ có mặt bằng sàn.
 10. Có thêm mặt bằng analytical để quan sát phân tích tải trọng.
 11. Có khung nhìn 3D (Analytical Mode) quan sát mô hình tải trọng. chi tiết xem tại : Khóa học Robot structural
 12. Sơ lượt thanh properties trong phần học Revit structure

  B/ THIẾT LẬP CHO DỰ ÁN:

  1. Thiết lập đơn vị : Mở file US Metric
  template-structure
  1. Thay đổi đơn vị:
   don-vi-hoc-revit-structural-hoc
  2. Chọn ngành :

   chon-nganh-hoc-revit-structure

   

  Common – dùng chung cho tất cả các ngành.

  Structural – dùng cho nhà khung kết cấu.

  Electrical – dùng cho mạng điện.

  Energy – năng lượng.

   

  1. Thiết lập thông tin cho dự án.
   khai-bao-thong-tin

   

  khai-bao-thong-tin-2

   

  1. LIÊN KẾT FILE REVIT ARCHITECTURE :
  lien-ket-link-revit-architecture

  Chọn Link hoc revit Revit Architecture vào Sample trong thư mục revit.