Cách Kí Hiệu Thép Trong Revit Structure

Mục lục

KÍ HIỆU THÉP TRONG REVIT STRUCTURE.

B1: Nhấn vào kí hiệu tag thép mặt bằng.

B2: Chọn edit kí hiệu :

ki-hieu-thep-revit

B3: Xóa hết các kí hiệu và loại tag:

B4: Đặt lại tên tiêu chuẩn Việt Nam.

B5: Vẽ hình tròn 2.5 :

ki-hieu-thep-revit

B6: Chọn phím tắt : “VG”. Cho hiện các kí hiệu.

 

B7: Chọn Laber để viết số thép.

ki-hieu-thep-revit

B8: Chọn rebar number :

ki-hieu-thep-revit

ki-hieu-thep-revit

 

B9: Chỉnh số phù hợp với ô tròn :

ki-hieu-thep-revit

 B10: Tiếp tục chọn Label, chọn quantily, pick chuột vị trí sau ô tròn:

ki-hieu-thep-revit

B11: Chọn thêm đường kính Bar Diameter :

ki-hieu-thep-revit

B12: Tạo thành 2 loại

ki-hieu-thep-revit

B13: Sửa lại các giá trị :

ki-hieu-thep-revit

Kí hiệu : Ø tạo lập bên word.

ki-hieu-thep-revit

B14: Đặt tên kiểu mới :

ki-hieu-thep-revit

B15: Chọn tham biến :

Đặt tên các tham số liên quan

ki-hieu-thep-revit

Kích vào số thép kí hiệu

ki-hieu-thep-revit

Chọn giá trị tương đương visible, giá trị ẩn hiện

ki-hieu-thep-revit

 

B16: Đặt tiếp tục các tham biến khác tương đương:

ki-hieu-thep-revit

ki-hieu-thep-revit

B17: Tiếp tục chọn đường kính và khoản cách thép :

ki-hieu-thep-revit

B18: Chọn đơn vị và bỏ kí hiệu đơn vị mm :

ki-hieu-thep-revit

B19: Load vào project đang thể hiện:

Tag lại thép dầm , ta được kí hiệu trên và dưới.

ki-hieu-thep-revit

THE END CÁCH KÍ HIỆU THÉP TRONG REVIT STRUCTURE

Xem thêm: Hướng dẫn vẽ mái trong Revit Structure.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Revit Structure.

Xem thêm: Khóa học Revit Structure rẻ nhất

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC