Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng- Hạng 1, 2, 3

Mục lục

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình xây dựng là chứng nhận cấp cho những người đã hoàn thành và đáp ứng các tiêu chuẩn về kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực giám sát và quản lý các công trình xây dựng. Đây là một yêu cầu quan trọng để đảm bảo rằng người giám sát có đủ năng lực để thực hiện công việc một cách hiệu quả và an toàn.

chứng chỉ hành nghề giám sát thi công

Cơ sở pháp lý khi cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Dựa trên các Thông tư và Nghị định của bộ xây dựng ban hành lấy làm cơ sở cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Bao gồm:

 • Căn cứ vào thông tư số 17/2016 TT – BXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công đối với tổ chức, cá nhân.
 • Căn cứ vào điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ – CP của Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
 • Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc Hội.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng các hạng 1, 2, 3

chứng chỉ hành nghề giám sát thi công

Các điều kiện chung trong việc cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng là:

 • Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, nếu là người nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam.
 • Bắt buộc có trình độ chuyên môn đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc trước đó phải phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.
 • Có trình độ Đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ.
 • Đạt yêu cầu sát hạch về kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề và về kinh nghiệm nghề nghiệp.

Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng Hạng 3

chứng chỉ hành nghề giám sát thi công

Đối với chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng Hạng 3, cá nhân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Có trình độ chuyên môn phù hợp với chứng chỉ hành nghề, có thời gian kinh nghiệm tham gia công tác phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ từ 3 năm đối với trình độ Đại học và 5 năm đối với trình độ Cao đẳng hoặc Trung cấp nghề.
 • Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp 3 hoặc 2 công trình cấp 4.

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng Hạng 2

chứng chỉ hành nghề giám sát thi công

Đối với chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng Hạng 2, cá nhân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Tốt nghiệp trình độ Đại học, có thời gian kinh nghiệm hoạt động phù hợp với lĩnh vực đề nghệ cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 năm trở lên.
 • Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 1 công trình cấp 2 hoặc 2 công trình cấp 3.

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng Hạng 1

chứng chỉ hành nghề giám sát thi công

Đối với chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng Hạng 1, cá nhân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Tốt nghiệp trình độ Đại học, có thời gian kinh nghiệm hoạt động phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 năm trở lên.
 • Đã trực tiếp giám sát thi công công việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 1 công trình cấp 1 hoặc 2 công trình cấp 2 cùng loại.
 • Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng còn hạn hoặc có thể hết hạn.

Phân loại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng được phân loại thành các lĩnh vực sau:

 • Giám sát thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Giám sát công trình giao thông đường bộ.
 • Giám sát công trình giao thông cầu.
 •  Giám sát công trình giao thông hầm.
 • Giám sát công trình cảng.
 • Giám sát công trình giao thông đường sắt.
 • Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ.
 • Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình.
 • Giám sát cơ điện công trình.
 • Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp nước.
 • Giám sát hạ tầng kỹ thuật thoát nước.
 • Giám sát hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn.
 • Giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Quy trình cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng Hạng 1, 2, 3

 • Cá nhân làm 1 bộ hồ sơ gồm đầy đủ các loại giấy tờ nêu trên gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp với từng loại chứng chỉ của các hạng mục giám sát công trình xây dựng.
 • Trong thời gian 3 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ từ cá nhân, cán bộ của bộ phận sẽ kiểm tra về tính đầy đủ của bộ hồ sơ. Sau đó trình lên hội đồng để xem xét cấp chứng chỉ cho cá nhân. Trường hợp sau khi xem xét hồ sơ nộp lên thiếu hoặc không hợp lệ thì sẽ thông báo đến cá nhân đó để yêu cầu bổ sung cũng như hoàn thiện hồ sơ thủ tục.
 • Việc thi sát hạch sẽ được tiến hành theo từng tổ chức cũng như tại từng khu vực hay địa phương cụ thể. Về mặt thời gian thực hiện thì sẽ thực hiện tại thời điểm định kỳ hàng quý hoặc theo yêu cầu của hội đồng cấp chứng chỉ và đảm bảo phù hợp với nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ.
 • Trước 5 ngày tổ chức thi sát hạch, hội đồng sẽ tiến hành thông báo bằng văn bản đến từng cá nhân đồng thời đăng tải nội dung về thời gian, địa điểm tiến hành sát hạch cũng như mã số dự thi của từng cá nhân lên trang thông tin điện tử tại cơ quan cấp chứng chỉ.

 

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC