Lệnh tính diện tích trong Cad

Mục lục

1. Hướng dẫn cách sử dụng lệnh area để tính diện tích trong cad

Bước 1 : Mở file cad vẽ hình chữ nhật vào cad :

Bước 2 : Gõ lệnh AA và Enter :

lenh-tinh-dien-tich-trong-cad

 

Sau đó bên dưới có các mục tùy chọn :

lenh-tinh-dien-tich-trong-cad-1

Trong đó :

  • Object: Lựa chọn đối tượng cần tính diện tích (là đường chữ nhật như ở trên )
  • Add: Chọn thêm vùng diện tích cần tính thêm
  • Subtract: Loại bỏ các phần muốn trừ ra

Bước 3 : Chọn O (Object ) sau đó chọn đối tượng và Enter : Nó sẽ hiện diện tích bên cạnh .

lenh-tinh-dien-tich-trong-cad-2

 

2. Cách tính diện tích tổng từ những diện tích nhỏ

Bước 1: Nhập phím tắt aa

Bước 2: Gõ tiếp phím a để lựa chọn Add

Bước 3: Gõ phím O để lựa chọn Object

Bước 4 : Click chọn vào từng hình chữ nhật

Phía dưới sẽ có dòng diện tích tổng (Total area)

lenh-tinh-dien-tich-trong-cad-3

 

3.  Cách trừ đi phần diện tích không mong muốn

Bước 1: Gõ lệnh tắt aa

Bước 2: Gõ tiếp phím a (Add Object )

Bước 3: Gõ phím O để lựa chọn Object

Bước 4: Click chọn vào các hình chữ nhật để tính tổng diện tích của các hình chữ nhật và Enter (Enter mới hiện các bảng tiếp theo ) .

lenh-tinh-dien-tich-trong-cad-4

 

Bước 5 : Gõ S (subtract )

Bước 6 : Chọn hình tròn cần bỏ

Bước 7 : Ta được diện tích cần

lenh-tinh-dien-tich-trong-cad-5

 

Có các khác để tính diện tích :

Công dụng lệnh Li

– Ta được: Center point, radius, circumference, area của hình tròn.

– Ta được: Area, length… của hình bao kín

– Ta được: Center point, radius, start angle, end angle, length của cung tròn.

– Ta được: Length (chiều dài)  của đoạn thẳng.

Bước 1 : Gõ lệnh Li :

Bước 2 : Chọn đối tượng và enter

Cảm ơn các bạn đã xem bài lệnh tính diện tích trong autocad. Xem thêm giáo trình autocad khóa học Autocad.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC