Lệnh tính diện tích trong Cad

tinh-dien-tich-autocad

1. Hướng dẫn cách sử dụng lệnh area để tính diện tích trong cad

Bước 1 : Mở file cad vẽ hình chữ nhật vào cad :

Bước 2 : Gõ lệnh AA và Enter :

lenh-tinh-dien-tich-trong-cad

 

Sau đó bên dưới có các mục tùy chọn :

lenh-tinh-dien-tich-trong-cad-1

Trong đó :

  • Object: Lựa chọn đối tượng cần tính diện tích (là đường chữ nhật như ở trên )
  • Add: Chọn thêm vùng diện tích cần tính thêm
  • Subtract: Loại bỏ các phần muốn trừ ra

Bước 3 : Chọn O (Object ) sau đó chọn đối tượng và Enter : Nó sẽ hiện diện tích bên cạnh .

lenh-tinh-dien-tich-trong-cad-2

 

2. Cách tính diện tích tổng từ những diện tích nhỏ

Bước 1: Nhập phím tắt aa

Bước 2: Gõ tiếp phím a để lựa chọn Add

Bước 3: Gõ phím O để lựa chọn Object

Bước 4 : Click chọn vào từng hình chữ nhật

Phía dưới sẽ có dòng diện tích tổng (Total area)

lenh-tinh-dien-tich-trong-cad-3

 

3.  Cách trừ đi phần diện tích không mong muốn

Bước 1: Gõ lệnh tắt aa

Bước 2: Gõ tiếp phím a (Add Object )

Bước 3: Gõ phím O để lựa chọn Object

Bước 4: Click chọn vào các hình chữ nhật để tính tổng diện tích của các hình chữ nhật và Enter (Enter mới hiện các bảng tiếp theo ) .

lenh-tinh-dien-tich-trong-cad-4

 

Bước 5 : Gõ S (subtract )

Bước 6 : Chọn hình tròn cần bỏ

Bước 7 : Ta được diện tích cần

lenh-tinh-dien-tich-trong-cad-5

 

Có các khác để tính diện tích :

Công dụng lệnh Li

– Ta được: Center point, radius, circumference, area của hình tròn.

– Ta được: Area, length… của hình bao kín

– Ta được: Center point, radius, start angle, end angle, length của cung tròn.

– Ta được: Length (chiều dài)  của đoạn thẳng.

Bước 1 : Gõ lệnh Li :

Bước 2 : Chọn đối tượng và enter

Cảm ơn các bạn đã xem bài lệnh tính diện tích trong autocad. Xem thêm giáo trình autocad khóa học Autocad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *