Học Autocad thành thạo trong lĩnh vực khai triển kiến trúc, kết cấu ?

Bạn muốn học Autocad quản lý các công trình một cách bài bản ? Với nhiều năm kinh nghiệm về quản lý hồ sơ chuyên nghiệm hi vọng giúp ích cho các bạn sử dụng cad 1 cách hiệu quả nhất 

Đối với các anh chị lớn tuổi sẽ hỗ trợ kèm riêng để đạt kết quả tốt  nhất .

Khai Triển nhanh gấp 5 lần so với 1 người học cad, sử dụng tốt 4 chủ đề chính : 1 Block (Block động , Tĩnh, thuộc tính ) , 2 Layout, 3 Xref để quản lý và 4 là in Sheet set. 

 

Học Phí khóa căn bản : 800.000đ
Học phí khoá học autocad nâng cao : 1.200.000đ
(Giảm 50% cho những học viên học online chì còn 1.000.000đ)

SDT/ZALO : 0977497842

 

học autocad

 

 

NỘI DUNG AUTOCAD CĂN BẢN

Buổi 1: Làm quen được giao diện, các thiết lập cơ bản trong Autocad

 • Giới thiệu giao diện, các lệnh thiết lập cơ bản.
 • Hướng dẫn sử dụng Menu
 • Hướng dẫn sử dụng thanh công cụ
 • Hướng dẫn tùy chỉnh Options trong AutoCAD
 • Tìm hiểu về Osnap và Polar Tracking
 • Giới thiệu về AutoCAD thông qua cách sử dụng những lệnh đơn giản nhất. Thực hành sử dụng các lệnh đơn giản của AutoCAD: Sử dụng lệnh Line, Polyline, Rec, Erase.

Buổi 2+3 : Giới thiệu cách dùng, các tính năng của các lệnh vẽ, Thực hành các lệnh vẽ, hiệu chỉnh cơ bản

 • Thực hành các lệnh vẽ cơ bản:
 • Line (L): Vẽ các đoạn thẳng
 • Pline (PL): Vẽ đường đa tuyến
 • Circle (C): Vẽ hình tròn
 • Rectang (REC): Vẽ hình chữ nhật
 • Polygon (POL): Vẽ đa giác đều
 • Arc (A): Vẽ cung tròn
 • Ellipse (EL): Vẽ Elip hoặc cung elip
 • Epline (SPL): Vẽ đường cong
 • Point (PO): Vẽ 1 điểm
 • Erase (E): Xóa đối tượng
 • Expolde (X): Lệnh phá khối
 • Trim (TR): Cắt xén 1 phần đối tượng
 • Break (BR): Xóa 1 phần đối tượng
 • Extend (EX): Kéo dài đối tượng đến 1 đường biên xác định
 • Chamfer (CH): Làm vát mép đối tượng
 • Thực hành các lệnh hiệu chỉnh cơ bản:
 • Move (M): Di chuyển các đối tượng
 • Rotate (RO): Xoay đối tượng quanh 1 điểm
 • Scale (SC): Thay đổi kích thước đối tượng vẽ
 • Mirror (MI): Lấy đối xứng đối tượng qua 1 trục
 • Stretch (S): Kéo 1 phần đối tượng
 • Copy (CO): Sao chép đối tượng
 • Offset (O): Vẽ 1 đối tượng song song
 • Array (AR): Sao chép đối tượng theo dãy
 • Fillet (F): Bo mép đối tượng

Buổi 4 + 5 : Giới thiệu tính năng, hướng dẫn sử dụng và thực hành các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản, ghi kích thước, tô vật liệu, sử dụng Block, Layer …

 • Các thành phần kích thước
 • Tạo lập và hiệu chỉnh kích thước
 • Kiểu kích thước
 • Thực hành các lệnh ghi, hiệu chỉnh văn bản:
 • Style (ST): Tạo các kiểu chữ
 • Text (T): Viết đoạn văn bản (căn chỉnh lề)
 • Dtext (DT): Viết 1 đoạn ngắn text
 • Thực hành các lệnh ghi, hiệu chỉnh kích thước:
 • Dimstyle (D): Tạo các kiểu ghi kích thước
 • Dimlinear (DLI): Ghi KT theo đoạn thẳng
 • Dimaligned (DAL): Ghi KT theo phương nghiêng
 • Dimcontinue (DCO): Ghi KT theo đoạn kế tiếp nhau
 • Dimangular (DAN): Ghi KT theo góc
 • Dimradius (DRA): Ghi KT cho bán kính đường tròn, cung tròn
 • Dimcenter (DCE): Tạo dấu tâm cho đường tròn, cung tròn
 • Dimdiameter (DDI): Ghi KT cho đường kính đường tròn, cung tròn
 • Dimordinate (DOR): Ghi KT theo tọa độ điểm
 • Dimbaseline (DBA): Ghi KT thông qua đường gióng

Buổi 6. Thực hành tô vật liệu, Block, Layer, Print

 • Thực hành các lệnh tô vật liệu:
 • Hatch (H): Tô vật liệu
 • Tạo và sử dụng Block:
 • Block (B): Tạo khối Block
 • Insert (I): Chèn Block vào bản vẽ
 • Thiết lập mới Layer, tạo và quản lý nhiều Layer
 • Hướng dẫn in ấn trong Autocad

NỘI DUNG AUTOCAD NÂNG CAO (24 tiết)

CHƯƠNG 1 : THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG BẢN VẼ (9 tiết)
 1. Quy định về bản vẽ.
 2. Thiết lập môi trường vẽ.
 3. Giới thiệu Express Tools.
CHƯƠNG 2 : LAYOUT VÀ IN ẤN (6 tiết)
 1. Làm việc với Layout
 2. Điều khiển in ấn. In sheet set
CHƯƠNG 3 : LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU (6 tiết)
 1. Tham khảo ngoài
 1. Giới thiệu về tham khảo ngoài.
 2. Chèn một xref vào bản vẽ
 3. Mở một xref từ bản vẽ chính
 4. Hiệu chỉnh xref từ bản vẽ chính.
 1. Làm việc với dữ liệu ngoài (Working with External Database)
 2. Làm việc với Raster Image
 3. Pasting, Linking, and Embedding Objects
CHƯƠNG 4 : TÙY BIẾN TRONG AUTOCAD (9 tiết)
 1. Các đối tượng shape. (1 tiết)
 2. Tạo font chữ
 3. Tạo các dạng đường (file linetype)
 4. Dạng đường phức chứa đối tượng shape
 5. Tạo các mẫu mặt cắt.
 6. Menu.
 7. Toolbar
2 3