Có gì mới trong Revit Architecture 2019

Mục lục

Có gì mới trong Revit Architecture 2019

  1. Tạo vật liệu được 2 lớp thành 1 vật liệu ( ví dụ : bê tông cốt thép)

1

2. Hỗ trợ nhiều màn hình :

2

3. Tạo được level (cao trình ) trong chế độ 3D :

 

3

4. Tạo ra các thẻ nhìn và sắp xếp sự ưu tiên :

4

5. Cải thiện bộ lọc chi tiết hơn 

5

6. Cải tạo phần Match Section Box to Scope Box

67. Chia thành đoạn lan can (xóa phân khúc đoạn giữa ) :

78. Tạo nên vật liệu vật lý mới :

8

Xem thêm: Tải Revit 2019.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Revit.

Xem thêm: Khóa học Revit rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC