Cách khai báo vật liệu và tiết diện các cấu kiện trong phần mềm Etabs

Mục lục

1/ Điều chỉnh đơn vị trong phần mềm Etabs

Đưa chuột đến Units… > nhấp chuột trái > Chọn Consistent Units…Sau đó lựa chọn đơn vị độ dài, khối lượng và nhiệt độ như hình bên dưới.

khai báo vật liệu

2/ Tiến hành khai báo vật liệu bê tông

Chọn Define > Material Properties… > Add New Material. Tiếp sau bạn chọn các thông số cho vật liệu:

 • Region (vùng): Vietnam  
 • Material Type (loại vật liệu): Concrete
 • Standard (tiêu chuẩn): TCVN 5574:2012
 • Grade (cấp): B25

khai báo vật liệu

Sau khi đã khai báo một loại vật liệu chúng ta cần phải điều chỉnh các thông số của chúng cho đúng với tiêu chuẩn để không làm ảnh hưởng đến kết quả bài toán.

 • Weight per Unit Volume (trọng lựa riêng): 2.5 tonf/m3 (bê tông có trọng lượng riêng là 25 kN/m3 = 2.5 T/m3)
 • Modulus of Elasticity, E (Modun đàn hồi E): 30E5 (bê tông B25 có modun đàn hồi là 30000 MPa = 3000000 T/m2. Trong phần mềm Etabs quy định E là 10 mũ nên bạn nhập 30E5)

khai báo vật liệu

3/ Tiến hành khai báo kích thước tiết diện

Bạn sẽ khai báo một số kích thước tiết diện như: cột, vách, dầm, sàn

Khai báo kích thước tiết diện cột

 • Khai báo tiết diện cột vuông:

Define > Section Properties > Frame Sections… > Xóa trước các tiết diện không cần thiết > Chọn Add New Property… > Ở Section Shape chọn Concrete Rectangular > Chọn hình chữ nhật.

khai báo vật liệu

Đặt tên cột và chọn vật liệu cho cột, sau đó nhập tiết diện cột. Cột có tiết diện vuông nên 2 cạnh bằng nhau, do đó nhập DepthWidth như nhau.

khai báo vật liệu

 • Khai báo tiết diện cột hình chữ nhật:

Define > Section Properties > Frame Sections… >Chọn Add Copy Of Property…

Ở cột hình chữ nhật bạn cần phải lưu ý tiết diện cột trên mặt bằng đang nằm ngang hay đứng để biết khai báo kích thước đúng với dạng của tiết diện.

VD: cột hình chữ nhật C700.500 thì kích thước 700 đang theo phương trục X trên mặt bằng còn kích thước 500 theo phương trục Y trên mặt bằng. 

Trong Etabs quy định Width là kích thước theo phương trục Y còn Depth là kích thước theo phương trục X. Nên chúng ta sẽ đặt lại tên cột này để thống nhất với phần mềm Etabs là C500.700 sau đó khai báo kích thước tiết diện như bình thường.

khai báo vật liệu

Khai báo kích thước vách

Để khai báo kích thước tiết diện vách bạn thực hiện các bước sau:

Define > Section Properties > Wall Sections… > Add New Property > Đặt tên vách > Chọn vật liệu cho vách > Ở Modeling Type chọn Shell – Thin (dùng cho kết cấu mỏng) > Khai báo chiều dày vách ở phần Thickness.

khai báo vật liệu

Khai báo tiết diện dầm

Để có được tiết diện dầm bạn thực hiện theo các bước sau:

Define > Section Properties > Frame Sections… > Add New Property 

khai báo vật liệu

Section Shape chọn Concrete Rectangular > Chọn hình chữ nhật 

 • Đặt tên tiết diện dầm;
 • Lựa chọn vật liệu cho dầm;
 • Nhập kích thước dầm vào 2 ô là Width và Depth (với Width là bề rộng dầm còn Depth là chiều cao dầm).

khai báo vật liệu

Khai báo bề dày sàn

Để khai báo bề dày sàn trong Etabs, bạn thực hiện theo các bước sau:

Define > Section Properties > Slab Sections… > Add New Properties… > Đặt tên cho sàn > Chọn vật liệu cho sàn > Ở Modeling Type chọn Shell-Thin (dùng cho kết cấu mỏng) > Ở Type chọn Slab (sàn) > Khai báo bề dày sàn ở Thickness.

khai báo vật liệu

Như vậy, KKHOUSE đã hướng dẫn chi tiết cách khai báo vật liệu và các tiết diện cấu kiện cơ bản trong phần mềm Etabs. Mong những kiến thức trên sẽ giúp được cho các bạn trong quá trình nghiên cứu về phần mềm Etabs. Hãy theo dõi chúng tôi để được cập nhật kiến thức và kỹ năng về phần mềm trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng nhé!

Chúc các bạn thành công!

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC