Cách block trong Autocad

Mục lục

https://youtu.be/Z_Le754L1d8

Ý nghĩa block trong cad

Block khi sinh viên được học trong trường thường chỉ học về lệnh , chưa được hiểu sâu về ứng dụng block đem cho chúng ta hiệu quả như thế nào

Ứng dụng :

  • Dùng để khóa các đối tượng rời rạc thành 1 khối , để di chuyển dễ dàng
  • Kiểm tra các bản vẽ có xung đột bằng cách block các hạng mục chồng lên nhau dễ tách ra
  • Dùng để kiểm soát các kích thước không cho nhảy
  • Bolock thương được coppy các đối tượng ra giống nhau, để thay đổi chúng, tiết kiệm thời gian hơn, ví dụ block lưới trục cột để điểu chỉnh tránh sự thay đổi quá nhiều và sai sót bản vẽ
  • Block ứng dụng với lệnh XC ( cắt block để tạo bản vẽ phong phú khi triển khai chi tiết
  • Block ứng dụng lệnh PU để thay đổi các block liên quan bản vẽ phía bê ngoài

Và còn rất rất nhiều ứng dụng khác mà có thể bỏ sót.

Lệnh Block trong autocad tạo ra sao ?

Cách Block cad :

Cách 1

Quét chọn đối tượng muốn block

=> Gõ b à hiện ra bản

 => đặt tên à Pick point 1 điểm vào vị trí của block

 => enter à ta được block nhé

Cách 2 :

Quét đối tượng muốn block => Ctrl + X => Ctrl + Shift + V 

Chúc các bạn may mắn .

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC