Giáo trình thiết kế nội thất

THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

Tài liệu tham khảo : A. Thuật ngữ và định nghĩa: Ranh giới đất: Là diện tích được nhà nước công nhận, sử dụng trên

MÀU SẮC

  MÀU SẮC VÀ CÁC SẮC ĐỘ Tính chất vai trò của các loại màu Màu chính còn gọi là màu nguyên thủy, màu căn