ADOBE PHOTOSHOP là một chương trình ứng dụng đặc biệt dành cho việc tái tạo và thay đổi các thành phần trong một ảnh có sẵn. Nó cung cấp một bộ các công cụ đa dạng cùng với các kỹ thuật phong phú làm cho các bức ảnh sau khi thay đổi đạt được những kết quả bất ngờ. Tiếp cận và thao tác với Photoshop bạn sẽ khám phá, tìm tòi được nhiều điều kỳ thú, tự tạo cho riêng mình một bộ ảnh nghệ thuật.