Tag Archives: Tạo và Phá Component trong Sketchup 2

Tạo và Phá Component trong Sketchup 2

Tạo và Phá Component trong Sketchup 2  Tạo Component Ở đây chúng ta có 1 nhóm các đối tượng như hình dưới Các bạn hãy thực hiện chọn các đối tượng Sau đó vào thẻ Edit -> Make Component để tạo Component mới   2.  Tạo đối tượng component mới từ component hiện hữu. Chọn […]