Tag Archives: Hide – Unhide trong SKetchup

Hide – Unhide trong SKetchup

Hide – Unhide trong SKetchup 1/ Hide Chọn đối tượng cần Ẩn   Vào Menu Edit -> Hide để ẩn đối tượng   2/ Unhide Để Hiện lại các đối tượng ẩn ta vào Menu Edit -> Unhide -> Unhide All để hiện lại tất cả đối tượng hoặc Unhide Last để hiện lại đối […]