Tag Archives: Ẩn hiện Layer trong Sketchup

Ẩn hiện Layer trong Sketchup

Ẩn hiện Layer trong Sketchup 1/ Tạo Layer để Ẩn hiện Layer trong Sketchup Trong bảng Default Tray đầu tiên hãy chọn thẻ Tag – quản lý lớp:  chúng ta click vào dấu (+) để tạo thêm các lớp khác nhau Sau đó chúng ta thực hiện đổi tên bằng cách click vào tên Tag2 […]