Lệnh Array trong Sketchup

Mục lục

Không có lệnh Array (sắp xếp đối tượng) trực tiếp trong Sketchup, mà lệnh ARRAY được tích hợp trong lệnh MOVE.

Cách thức thực hiện lệnh ARRAY:

 • Chọn đối tượng cần Move. (1)
 • Bắt điểm đối tượng. (2)
 • Chọn hướng để Move. Nhấn “Ctrl” để chuyển sang lệnh COPY (3)
 • Di chuyển tới điểm mong muốn/nhập khoảng cách mong muốn = (4)lenh-array-trong-sketchup_1
 • Thực hiện ARRAY

  + TH1: “nx” – n là số đối tượng muốn sắp xếp, và các đối tượng cách nhau 1 khoảng cách (a).

  Ví dụ 1: có 1 khối kích thước 100 mm x 100mm x 100mm.

  Bắt điểm/chọn hướng/nhập khoảng cách (200mm)/nhập ”3x”/enter kết thúc lệnh.

  Kết quả đạt được: rải được khối thêm được 3 khối mới, mỗi khối cách nhau 200mmlenh-array-trong-sketchup_2+ TH2: “/n” – n là số đối tượng muốn sắp xếp, và các đối tượng được chia đều trong khoảng cách (a).

  Ví dụ 2: có 1 khối kích thước 100 mm x 100mm x 100mm.

  Bắt điểm/chọn hướng/nhập khoảng cách (1000mm)/nhập ”/4”/enter kết thúc lệnh.

  Kết quả đạt được: rải được thêm được 4 khối mới, mỗi khối cách nhau 1 khoảng cách đều nhau: 1000mm/4 = 250mm.lenh-array-trong-sketchup_3

  Xem thêmTổng hợp giáo trình Sketchup.

  Xem thêmKhóa học Sketchup rẻ nhất.

  Xem thêm: Đo diện tích trong Sketchup.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC

Sketchup là gì?

Sketchup là gì? Là phần mềm thiết kế mô hình 3D được sử dụng khá rộng rãi hiện nay bởi