Lệnh Array trong Sketchup

lenh-array-trong-sketchup

Không có lệnh Array (sắp xếp đối tượng) trực tiếp trong Sketchup, mà lệnh ARRAY được tích hợp trong lệnh MOVE.

Cách thức thực hiện lệnh ARRAY:

 • Chọn đối tượng cần Move. (1)
 • Bắt điểm đối tượng. (2)
 • Chọn hướng để Move. Nhấn “Ctrl” để chuyển sang lệnh COPY (3)
 • Di chuyển tới điểm mong muốn/nhập khoảng cách mong muốn = (4)lenh-array-trong-sketchup_1
 • Thực hiện ARRAY

  + TH1: “nx” – n là số đối tượng muốn sắp xếp, và các đối tượng cách nhau 1 khoảng cách (a).

  Ví dụ 1: có 1 khối kích thước 100 mm x 100mm x 100mm.

  Bắt điểm/chọn hướng/nhập khoảng cách (200mm)/nhập ”3x”/enter kết thúc lệnh.

  Kết quả đạt được: rải được khối thêm được 3 khối mới, mỗi khối cách nhau 200mmlenh-array-trong-sketchup_2+ TH2: “/n” – n là số đối tượng muốn sắp xếp, và các đối tượng được chia đều trong khoảng cách (a).

  Ví dụ 2: có 1 khối kích thước 100 mm x 100mm x 100mm.

  Bắt điểm/chọn hướng/nhập khoảng cách (1000mm)/nhập ”/4”/enter kết thúc lệnh.

  Kết quả đạt được: rải được thêm được 4 khối mới, mỗi khối cách nhau 1 khoảng cách đều nhau: 1000mm/4 = 250mm.lenh-array-trong-sketchup_3

  Xem thêmTổng hợp giáo trình Sketchup.

  Xem thêmKhóa học Sketchup rẻ nhất.

  Xem thêm: Đo diện tích trong Sketchup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *