Khóa Học Revit Architecture

Nội Dung Khóa học Revit Architecture (phần cơ bản và nâng cao)

Liên hệ : 0932114978

Khóa Học Revit Architecture công trình thực tế  :

Khóa học Revit Architecture Khóa học Revit Architecture Khóa học Revit Architecture Khóa học Revit Architecture

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIM, REVIT ARCHITECTURE VÀ CÁC PHẦN MỀM LIÊN QUAN

 1. Khái quát và giới thiệu về mô hình thông tin công trình B.I.M
 2. Giới thiệu giao diện phần mềm
 3. Một số khái niệm ban đầu
 4. Cài đặt thư viện dùng cho Revit, đơn vị, truy bắt điểm, nét in…

CHƯƠNG II. TẠO LẬP HỆ LƯỚI, CAO TRÌNH VÀ ĐỐI TƯỢNG KIẾN TRÚC CƠ BẢN

 

 

 1. Tạo lập và hiệu chỉnh hệ lưới (Grid)
 2. Tạo lập và hiệu chỉnh cao trình (Level)
 3. Bố trí và hiệu chỉnh tường (Wall)
 4. Thêm và hiệu chỉnh các lớp tường , tường trang trí. 
 5. Sử dụng các lệnh biên tập (Modify)
 6. Bố trí và hiệu chỉnh cửa, chú thích cửa

CHƯƠNG III. TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG KIẾN TRÚC, KẾT CẤU CƠ BẢN

 1. Tổng quan về quản lý vật liệu (Materials) trong Revit.
 2. Tạo lập và hiệu chỉnh dầm, cột (Structural Framing , Structural Column)
 3. Tạo lập và hiệu chỉnh nền, sàn nhà (Floor) , sàn kết cấu .
 4. Thiết kế tam cấp, đường dốc (Ramp)
 5. Tạo lập và hiệu chỉnh trần nhà (Ceiling)
 6. Tạo lập và hiệu chỉnh mái nhà (Roof)
 7. Thiết kế máng thoát nước (Gutter)
 8. Tạo lập và hiệu chỉnh lan can (Railing)
 9. Tạo lập và hiệu chỉnh cầu thang (Stair)

CHƯƠNG IV. CÁC CÔNG CỤ TẠO FORM TRONG REVIT ARCHITECUTRE

 1. Công cụ Extrusion
 2. Công cụ Blend
 3. Công cụ Revolve
 4. Công cụ Sweep
 5. Công cụ Sweep Blend
 6. Công cụ Void Form
 7. Tạo lập một số đối tượng đơn giản

CHƯƠNG V. TẠO LẬP FAMILY

 1. Tạo và gán biến Family đồ vật               (Phần nâng cao trong khóa học revit architecture)
 2. Tạo và gán biến Family cột kiến trúc            (Phần nâng cao  —)
 3. Tạo và gán biến Family cửa sổ, cửa đi        (Phần nâng cao —)
 4. Cầu thang.   (Phần nâng cao —)

CHƯƠNG VI. HIỆU CHỈNH MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG NÂNG CAO

 1. Tạo lập và hiệu chỉnh Stack Wall
 2. Tạo lập và hiệu chỉnh phào, chỉ (Sweep, Reveal)
 3. Gán chữ, sơn tường (Paint)
 4. Tạo lập và hiệu chỉnh Curtain Wall               (Phần nâng cao —)
 5. Tạo mái phức tạp                                         (Phần nâng cao —)
 6. Tạo lập một số Profile Baluster, Rail            (Phần nâng cao —)

CHƯƠNG VII: QUẢN LÝ DỮ LIỆU VÀ THỂ HIỆN CÔNG TRÌNH

 1. Shared Parameter, View Template…           (Phần nâng cao —)
 2. Tạo lập và hiệu chỉnh các bảng thống kê.
 • Thống kê cửa.
 1. Tạo lập phòng, diện tích phòng (Room)
 2. Tính diện tích xây dựng,
 3. Tạo lập các hình chiếu trích dẫn (Callout) – 0.5 buổi
 4. Tạo lập và hiệu chỉnh khung tên (Title Block) – 0.5 buổi
 5. Thiết lập diễn họa (Rendering), địa hình, photoshop hậu kì. – 2 buổi.
 • Quản lý vật liệu theo bản vẽ
 • Thông số vật liệu khi render
 • Thực hành công trình thực tế.
 1. In ấn trong Revit.
 • Xuất hình, pdf, xuất 3dsmax,
 1. Liên kết giữa revit với 3dsmax autocad, lumion, sketchup.

CHƯƠNG VIII. KHAI TRIỂN Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

 1. Công cụ Massing (Massing & Site, Metric Mass) (Phần nâng cao)
 2. Công cụ Adaptive                                              (Phần nâng cao)
 3. Làm việc nhóm                                                      (Phần nâng cao)
 4. Quản lý dự án.                                                      (Phần nâng cao)
 5. Tạo lập 2 phương án                                            (Phần nâng cao)
 6. Chuyển đổi dữ liệu revit.                                       (Phần nâng cao)

 

Posted by & filed under Tin tức.