học thiết kế nội thất B5: Hướng dẫn cách đặt Camera

học thiết kế nội thất B5 

Hướng dẫn cách đặt Camera

1> Chọn Camera > Standard > Target > Kéo từ điểm số 4 sang số 5 > Chọn tiêu tự ống kính là
24 (nội thất thường giao động từ 20 – 24 )

1

 

2> Gõ “ C “(cammera) để vào khung nhìn camera :

 

2


3> Nhấp phải mục camera 01 chọn Seleccamera

 

3

4> Chọn lệnh Move > Di chuyển theo trục Z để camera nhìn xuống

4
5> Chọn Shift +F để thu nhỏ màn hình :
6> Nhấp phải camera 1 > chọn Select Camera
7> Nhấp phải khu vực nét đứt như trong hình chọn Apply Camera …
Tại sao ta chọn dòng này . Do trong quá trình vẽ các cạnh của phối cảnh trong hình bị hội tụ
điểm, Chọn dòng này để song song với các cạnh camera

7