K&K House là sự liên kết giữa kiến trúc xây dựng , tập trung các đội ngũ giảng viên của nhiều trường đại học, tự hào là đơn vị đào tạo đội ngũ kiến trúc sư và kĩ sư hàng năm, K&K House ra đời dựa trên những tiêu chí sau :

  • Tạo ra môi trường giáo dục ngành xây dựng kiến trúc, chất lượng đầu ra, đáp ứng công việc thực tế hiện nay.
  • Xây dựng mối quan hệ tốt, tập trung chuyên gia về lĩnh vực, thu hút nhân tài và đội ngũ chuyên nghiệp.
  • Cùng nhau chia sẽ kiến thức, cập nhật những điều mới.
    Capture