giáo trình học revit online

giáo trình học revit online

giáo trình học revit online

TẢI BẢN VẼ THỰC HÀNH TẠI ĐÂY :

Buổi 1 : Trục , lưới cột, cao trình và lắp cột công trình. Cách insert hình ảnh công trình , Cài đường dẫn thư viện.

Buổi 2 : Học Tường, học sàn, vẽ dầm

Buổi 3 : Học cầu thang

Buổi 4 : Học mái :

 

Buổi 5 : Học vẽ Model-in-place

Buổi 6 : Vẽ các chi tiết trang trí công trình .

 

Buổi 7 : render 

Buổi 8 : Trần 

 

Buổi 9 : Hiệu chỉnh tường chỉ..

Buổi 10 : Hoàn thiện mô hình , sơn tường :

 

Buổi 11 : Trình bày bản vẽ :

 

 

giáo trình học revit online tại kkhouse.com.vn

giáo trình dành riêng cho các bạn học viên tự nguyên cứu kiến thức tại nhà thông qua giáo trình học revit online cùng kkhouse . Chúc các bạn thành công !

 

Posted by & filed under Tin tức.