giáo trình học 3d max

giáo trình học 3d max

giáo trình học 3d max

Chia sẽ nội dung học giáo trình học 3d max cho các bạn muốn học online từ dựng hình căn bản và 5 bước Render nâng cao đẳng cấp với 3d max . :

DOWNLOAD GIÁO TRÌNH 3DSMAX –> TẠI ĐÂY 

THAM KHẢO : THÔNG TIN KHÓA HỌC 3D MAX 

Dựng hình căn bản với giáo trình học 3d max :

 

Bài 1: Tổng quan thiết lập vận hành,  các công cụ biên tập và lệnh tắt 3d cơ bản và các công cụ hiệu chỉnh điều hướng. >> chi tiết 

Bài 2. Tạo hình các hình khối cơ bản, hệ thống phím tắt, thao tác làm việc, quản lý hệ thống màu sắc của đối tượng và khung dây.>> chi tiết 

Bài 3. Các công cụ điều hướng, hiệu chỉnh, biến đổi hình dạng phối hợp. >> chi tiết 

Bài 4. Những tùy chỉnh và thủ thuật mở rộng. >> chi tiết 

Bài 5: Các phương pháp dựng hình trong trục tương đối và trục tuyệt đối. Xây dựng các phép hiệu chỉnh với các đối tượng mở rộng Extended Primitries. >> chi tiết 

Bài 6: Xây dựng phép biến hình vật thể Pro Boolean, Deformers. Hiệu chỉnh Các đường Spline trong tạo hình. >> chi tiết 

Bài 7 : Phép chỉnh cấp đường của Spline . Hàm biến hình Bevel. >> chi tiết 

Bài 8: Tạo hình với Cross Section, Surface và CapHoles.  >> chi tiết 

Bài 9: Dựng hình các lọai vải với NURBS. >> chi tiết 

Bài 10 : Dựng hình với Loft . Công cụ Array. >> chi tiết 

Bài 11 : Cửa đi, cầu thang, lan can, tay vịn, địa hình >> chi tiết  

Bài 12 : Dựng hình với PoLygon >> chi tiết  

Render hình ảnh từ căn bản đến nâng cao – giáo trình học 3d max :

 

Chương 1 : Tổng quan Vray – 3d max >>đang cập nhập >>
Chương 2 : Setting  >>chi tiết >>
Chương 3 : Các dạng thiết lập ánh sáng môi trường và nắng mặt trời.  >>đang cập nhập >>
Chương 4 : Vật liệu  >>đang cập nhập >>
Chương 5 : Các vật liệu căn bản  >>đang cập nhập >>
Chương 6 : Các dạng đèn thường gặp  >>đang cập nhập >>
Chương 7 : Vật liệu nâng cao  >>đang cập nhập >>
chương 8 : Xử lý hậu kì photoshop . >>đang cập nhập >>

 

Chi tiết : học Revit, khóa học structure, khóa học robot structural, khóa học dự toán, học 3dmax,  học autocadkhóa học Revit Structure ,  Học revit mep

 

Posted by & filed under Tin tức.