Đo diện tích trong Sketchup

Mục lục
 • Lệnh tính diện tích “AREA”, người dùng tìm thấy lệnh này bằng cách click chuột phải vào đối tượng/ tìm lệnh “AREA”. (Hình 1)do-dien-tich-trong-sketchup_2

  Hình 1: Lệnh tính diện tích AREA trong SKETCHUP.

  Model trong bài minh họa có kích thước: 1000 mm – 1000 mm – 1000 mm.

 • (1) Selection: Tính diện tích đối với các mặt phẳng được chọn: Chọn các mặt phẳng muốn tính diện tích/ click chuột phải/ chọn lệnh “Area”/ Chọn “Selection”/ Diện tích của các mặt được chọn sẽ được hiển thị ở (a) (Hình 2)do-dien-tich-trong-sketchup_3

  Hình 2: Diện tích của 2 mặt phẳng đã được chọn (2m2)

 • (2) Tag: Tính diện tích đối với TẤT CẢ mặt phẳng trong cùng 1 TAG (Layer). Chọn 1 mặt phẳng trong Tag/Layer muốn tính diện tích/ click chuột phải/ chọn lệnh “Area”/ Chọn “Tag”/ Diện tích của các mặt trong cùng 1 Tag/Layer sẽ được hiển thị ở (a) (Hình 3)do-dien-tich-trong-sketchup_4

  Hình 3: Diện tích của tất cả mặt phẳng trong cùng 1 Tag/Layer – 12m2.

 • (3) Material: Tính diện tích đối với các mặt phẳng có chung vật liệu.
  • Chọn mặt phẳng chứa vật liệu muốn tính diện tích/ click chuột phải/ chọn lệnh “Area”/ Chọn “Material”/ Diện tích của các mặt phẳng có chung vật liệu được hiển thị ở (a).
  • Đối tượng đã được Make Group nên không tính diện tích của các mặt phẳng có cùng vật liệu ở Group khác. (Hình 4)
  • Không Make Group các đối tượng, thì lệnh Area/Material sẽ tính diện tích tất cả các mặt phẳng có chung vật liệu. (Hình 5)do-dien-tich-trong-sketchup_5Hình 4: Diện tích tất cả mặt phẳng có chung vật liệu trong Group – 1m2. do-dien-tich-trong-sketchup_6Hình 5: Diện tích tất cả các mặt có chung vật liệu không bị Make group – 2m2. 

   Xem thêmCách làm nhẹ file sketchup.

   Xem thêmTổng hợp giáo trình Sketchup.

   Xem thêmKhóa học Sketchup rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC

Sketchup là gì?

Sketchup là gì? Là phần mềm thiết kế mô hình 3D được sử dụng khá rộng rãi hiện nay bởi