Mục lục

Đo diện tích trong Sketchup

 • Lệnh tính diện tích “AREA”, người dùng tìm thấy lệnh này bằng cách click chuột phải vào đối tượng/ tìm lệnh “AREA”. (Hình 1)do-dien-tich-trong-sketchup_2

  Hình 1: Lệnh tính diện tích AREA trong SKETCHUP.

  Model trong bài minh họa có kích thước: 1000 mm – 1000 mm – 1000 mm.

 • (1) Selection: Tính diện tích đối với các mặt phẳng được chọn: Chọn các mặt phẳng muốn tính diện tích/ click chuột phải/ chọn lệnh “Area”/ Chọn “Selection”/ Diện tích của các mặt được chọn sẽ được hiển thị ở (a) (Hình 2)do-dien-tich-trong-sketchup_3

  Hình 2: Diện tích của 2 mặt phẳng đã được chọn (2m2)

 • (2) Tag: Tính diện tích đối với TẤT CẢ mặt phẳng trong cùng 1 TAG (Layer). Chọn 1 mặt phẳng trong Tag/Layer muốn tính diện tích/ click chuột phải/ chọn lệnh “Area”/ Chọn “Tag”/ Diện tích của các mặt trong cùng 1 Tag/Layer sẽ được hiển thị ở (a) (Hình 3)do-dien-tich-trong-sketchup_4

  Hình 3: Diện tích của tất cả mặt phẳng trong cùng 1 Tag/Layer – 12m2.

 • (3) Material: Tính diện tích đối với các mặt phẳng có chung vật liệu.
  • Chọn mặt phẳng chứa vật liệu muốn tính diện tích/ click chuột phải/ chọn lệnh “Area”/ Chọn “Material”/ Diện tích của các mặt phẳng có chung vật liệu được hiển thị ở (a).
  • Đối tượng đã được Make Group nên không tính diện tích của các mặt phẳng có cùng vật liệu ở Group khác. (Hình 4)
  • Không Make Group các đối tượng, thì lệnh Area/Material sẽ tính diện tích tất cả các mặt phẳng có chung vật liệu. (Hình 5)do-dien-tich-trong-sketchup_5Hình 4: Diện tích tất cả mặt phẳng có chung vật liệu trong Group – 1m2. do-dien-tich-trong-sketchup_6Hình 5: Diện tích tất cả các mặt có chung vật liệu không bị Make group – 2m2. 

   Xem thêmCách làm nhẹ file sketchup.

   Xem thêmTổng hợp giáo trình Sketchup.

   Xem thêmKhóa học Sketchup rẻ nhất.