Công cụ DIM trong Sketchup

Mục lục
 • Giống như trong phần mềm Autocad, Sketchup hỗ trợ người dùng có thể thực hiện và đặt những đường DIM bằng công cụ mang tên “CONSTRUCTION” (Hình 1)cong cu dim trong sketchup 2 1
 • Cách bật tắt thanh công cụ CONSTRUCTION trong Sketchup. (Hình 2)cong-cu-dim-trong-sketchup_3

B1: Click chuột phải vào khu vực (1), cửa sổ như (2) sẽ xuất hiện.

B2: Tìm và click chuột trái vào lệnh CONSTRUCTION

B3: Thanh công cụ CONSTRUTION (3) sẽ xuất hiện trên giao diện

 • Cách dùng công cụ CONSTRUCTION.cong-cu-dim-trong-sketchup_4
  • (1) – TAPE MEASURE TOOL: giúp người dùng đo khoản cách giữa 2 điểm, đồng thời cũng giúp tạo ra đường GUIDE (đường dóng). (Hình 3)

  + Bật lệnh Tape Measure tool (phím tắt T)/ Chọn điểm đầu của đối tượng muốn đo khoản cách (a)/ chọn điểm kết thúc của đối tượng muốn đo khoản cách (b).

  + Khoản cách giữa (a) và (b) hiển thị ở (c), và 1 đường GUIDE (đường dóng) (d) sẽ xuất hiện.cong-cu-dim-trong-sketchup_5

  • (2) – DIMENSION: giúp người dùng tạo đường DIM. (Hình 4)

  + Click chọn lệnh Dimension/ Chọn điểm đầu của đối tượng muốn tạo đường DIM (a)/chọn điểm kết thúc của đối tượng tạo đường DIM (b)/Chọn vị trí muốn đặt đường DIM (c) theo trục x/y/z.

  + Có thể tạo đường DIM cho đường thẳng (c) (tương tự lệnh DLI trong CAD) hoặc đường xéo (tương tự lệnh DAL trong CAD) (d).cong-cu-dim-trong-sketchup_7

   

  • (3) – PROTRACTOR: giúp người dùng đo góc được tạo ra bởi 2 đường thẳng và tạo ra đường GUIDE (đường dóng). (Hình 5)

  + Click chọn lệnh Protractor/ Chọn đỉnh của góc muốn đo (a)/ xoay chuột tới cạnh thứ nhất (b)/xoay chuột đến cạnh thứ hai (c)/góc được tạo bởi (b) và (c) được hiển thị ở (d).cong-cu-dim-trong-sketchup_9

  • (4) – TEXT: giúp người dùng viết những ghi chú trong Sketchup. (Hình 6)

  + Click chọn lệnh TEXT/ Chọn điểm muốn ghi chú (a)/ di chuyển chuột tới nơi muốn đặt ghi chú (b)/gõ nội dung cần ghi chú/kết thúc lệnh.

  + Câu ghi chú sẽ hiện thị như ở (c)cong-cu-dim-trong-sketchup_10

  Xem thêmVẽ hình cầu trong sketchup.

  Xem thêmTổng hợp giáo trình Sketchup.

  Xem thêmKhóa học Sketchup rẻ nhất.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC

Sketchup là gì?

Sketchup là gì? Là phần mềm thiết kế mô hình 3D được sử dụng khá rộng rãi hiện nay bởi