I. Mục đích và phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật thông tin này nhằm mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi truy cập và sử dụng website KKHouse. Chính sách này áp dụng cho tất cả người dùng của website KKHouse.

II. Thu thập thông tin cá nhân

  1. Thông tin cá nhân thu thập: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào các biểu mẫu, gửi phản hồi hoặc liên hệ với chúng tôi qua website KKHouse. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ liên lạc, thông tin thanh toán và các thông tin khác liên quan.
  2. Mục đích thu thập thông tin: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ, xác nhận danh tính người dùng, xử lý thanh toán, cung cấp hỗ trợ khách hàng và cải thiện trải nghiệm người dùng trên website KKHouse.
  3. Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ không đúng hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn.

III. Sử dụng thông tin cá nhân

  1. Phạm vi sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, xử lý thanh toán, liên lạc với bạn, cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, và cải thiện trải nghiệm người dùng trên website KKHouse. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi có yêu cầu pháp lý.
  2. Quyền lựa chọn: Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Tuy nhiên, việc không cung cấp thông tin cá nhân có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng của website KKHouse.

IV. Quyền riêng tư và quyền sở hữu

  1. Quyền riêng tư: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  2. Quyền sở hữu: Chúng tôi là chủ sở hữu độc quyền của thông tin và dữ liệu được thu thập trên website KKHouse. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng thông tin và dữ liệu này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

V. Liên hệ và cập nhật thông tin

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc cần cập nhật thông tin cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

VI. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong thực tiễn kinh doanh và yêu cầu pháp lý. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra thường xuyên trang web KKHouse để nắm bắt các thay đổi mới nhất trong chính sách bảo mật.

VII. Hiểu biết và chấp nhận chính sách

Việc sử dụng và tiếp tục truy cập website KKHouse đồng nghĩa với việc bạn đã hiểu và chấp nhận chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng ngừng sử dụng website KKHouse.