Cắt khối trong Sketchup

Mục lục

Trong Sketchup có công cụ thao tác với khối là Solid tool

Bước 1: Bật chức năng Solid tool

cat-khoi-trong-sketchup_1Thanh chức năng Solid tool

Lưu ý: tất cả các lệnh từ 1 đến 6 chỉ thực hiện được với khối đã groupcat-khoi-trong-sketchup_21. Outer shell: Lây bề mặt của khối chộng lên nhau

  • Vẽ 2 khối tròn và vuông, group từng khối, sau đó move khối tròn vào khối vuông chọn lệnh số 1, sau đó click chọn từng khối tròn A khối vuông B, lệnh 1 sau khi hoàn thành có kết quả như hìnhcat-khoi-trong-sketchup_3 cat-khoi-trong-sketchup_4

2. Intersect: lấy phần giao nhau của 2 đối tượng

  • Vẽ 2 khối tròn và vuông, group từng khối, sau đó move khối tròn vào khối vuông chọn lệnh số 2, sau đó click chọn từng khối tròn A khối vuông B, lệnh 2 sau khi hoàn thành có kết quả như hìnhcat-khoi-trong-sketchup_5 cat-khoi-trong-sketchup_6

3. Union: Gần giống Outer Shell

4. Subtract: Trừ đối tượng thứ nhất so với đối tượng thứ 2 – xóa đối tượng thứ nhất

  • Vẽ khối tròn và vuông, group từng khối, sau đó move khối tròn vào khối vuông chọn lệnh số 4, sau đó click chọn từng khối tròn A khối vuông B, lệnh 4 sau khi hoàn thành có kết quả như hìnhcat-khoi-trong-sketchup_7 cat-khoi-trong-sketchup_8Kết quả ngược lại nếu ta chọn khối B và tiếp đến là khối Acat-khoi-trong-sketchup_9

5. Trim: Trừ đối tượng thứ nhất so với đối tượng thứ 2 – giữ lại đối tượng thứ nhất

  • Vẽ 2 khối tròn và vuông, group từng khối, sau đó move khối tròn vào khối vuông chọn lệnh số 5, sau đó click chọn từng khối tròn A khối vuông B, lệnh 4 sau khi hoàn thành có kết quả như hìnhcat-khoi-trong-sketchup_10Kết quả ngược lại nếu ta chọn khối B và tiếp đến là khối Acat-khoi-trong-sketchup_11

6. Split: Cắt xén phần giao nhau giữa các đối tượng tạo ra đối tượng mới, giữ lại tất cả

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC

Sketchup là gì?

Sketchup là gì? Là phần mềm thiết kế mô hình 3D được sử dụng khá rộng rãi hiện nay bởi