Cách vẽ mái trong Revit Structure

Mục lục

Vẽ mái trong Revit Structure

1. Các loại mái trong revit :

ve-mai-revit

Loại 1 : Tạo mái bằng Roof by Footprint. Loại này tạo mái bằng cách vẽ đường bao quanh tường là hình khép kính

Loại 2 : Tạo mái bằng Roof by Extrusion. Loại này tạo mái bằng cách vẽ đường trắc diện trên mặt đứng .

Loại 3 : Tạo mái trên khối bề mặt. Loại này được đề cập trong bài viết massing

2. Hướng dẫn cách tạo các loại mái căn bản :

ve-mai-revit

ve-mai-revit

2.1>. Hướng dẫn tạo mái số 1 (Hình 2.3) :

ve-mai-revit

B1> Tạo New Project mới. (Ctrl +N) B2> Trở về mặt bằng cần vẽ

B3> Chọn Architecture

B4> Chọn Roof > Roof by Footpint

ve-mai-revit

B5> Nếu chọn Level ở nơi thấp nhất , ví dụ level 1 , bảng thông báo sẽ hiển thị mái của bạn dính lên tầng nào ? Chọn level cao nhất và chọn yes

Capture

B7> Vẽ theo kích thước các đường biên dạng :

Capture

Lưu ý : Kí hiệu tam giác là kí hiệu độ dốc , chỗ cạnh của mái nếu có nước mưa chảy về hướng đó sẽ có kí hiệu tam giác.

B9> Chọn finish hoàn thành mái B10> Chọn chế độ hiển thị 3D

2.2>   Hướng dẫn tạo mái số 2 (Hình 2.9) :

Capture

Capture

Capture

ve-mai-revit

B2> Thanh Architecture > Roof > Roof by Footprint

ve-mai-revit

B3> Nếu bạn chọn level 1 để vẽ là level thấp nhất sẽ hiển thị bảng lựa chọn level mặc định cho mái . Chọn vào Yes :

ve-mai-revit

B5 > Vẽ biên dạng hình chữ nhật 1 bên tường :

Capture

Capture

Capture

Capture

-Ta được biên dạng mái như sau:

Capture

Capture

Nếu 2 mái trùng nhau , muốn hạ mái nhỏ xuống ta chọn mái nhỏ > Tại Base Offset From Level ở bảng properties chỉnh thành -500

2.4>  Hướng dẫn tạo mái số 4 (Hình 4.1) :

Capture

B1> Tạo biên dạng mái (Cách bước thực hiện giống trang 104 , loại mái 2) :

Capture

Capture

2.5> Hướng dẫn vẽ loại mái số 5 ( hình 5.1)

Capture

B1> Mở dự án mới : Trong đó có cao trình Level 1 : 0

Level 2 : 4000

B2> Trở về mặt bằng level 2 :

B3> Trên thanh Architecture chọn Roof

Capture

B4> Chọn loại mái mỏng 125mm :

Capture

B6> Vẽ hình rectang trên mặt bằng rộng 11000×21000

Capture

Capture

Capture

B12> Trở về Level 3

B13> Chọn Architecture > Roof B14> Chọn Rectang

B15 > Vẽ đường bao trung với hình chữ nhật ngay tại vị trí cắt

Capture

Capture

Capture

Capture

Capture

Capture

Capture

Capture

Capture

B6> Lần lượt chọn tiếp 2 đoạn ngắn ở giữa vừa cắt ta chọn Offset From Foof Bace : 1000 để chỉnh độ chênh cao độ. Hình 6.6

Capture

Capture

Capture

Capture

B5> Hiện bảng chọn mặt phẳng tham chiếu để vẽ mái dạng này. Có nghĩa bạn phai chọn 1 mặt phẳng vuông góc với biên dạng mái.

Capture

B6> Rê chuột vào tường lớn sẽ hiển thị đường màu xanh ( đối tượng sẽ được chọn) và nhấp chuột.

Capture

B7> Bảng hiển thị hiện ra sẽ thống báo cần chọn level mái sẽ “ bám dính “ vào tầng đó :

Capture

B8> Chọn Front và chọn lệnh Line để vẽ diên dạng cần :

Capture

B9 > Vẽ biên dạng mái như hình . và chọn finish kết túc lệnh :

Capture

B10> Chọn và 4 bức tường xung quanh > Chọn lệnh Attack > sau đó chọn mái vừa vẽ để các tường theo lên đến mái và cắt (lưu ý : khi vẽ mái phải phủ qua tường mới Attack được)

Capture

Capture

B2> Chọn Finish thoát lệnh :

 

B3> Chọn chế độ 3d xem hình đã đúng chưa ? B4> Trở về mặt bằng lầu 2

B5> Ra lệnh vẽ 1 Ref Plane trong thanh Architecture

Capture

Capture

Capture

Capture

Capture

Capture

Capture

Capture

Capture

Xem thêm: Hướng dẫn vẽ mái trong Revit.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Revit Structure.

Xem thêm: Khóa học Revit Structure rẻ nhất

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC