autodesk_pro-2

Khóa Học Revit Architecture

Nội Dung Khóa học Revit Architecture (phần cơ bản và nâng cao) Liên hệ : 0932114978 Khóa Học Revit Architecture công trình thực tế  : CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIM, REVIT ARCHITECTURE VÀ CÁC PHẦN MỀM LIÊN QUAN Khái quát và giới thiệu về mô hình thông tin công trình B.I.M Giới thiệu giao… Chi tiết »